Απάντηση του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας κ. Αντώνη Μπέζα σε επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ κ. Δημήτρη Στρατούλη σχετικά με την κατάργηση του κατώτατου ορίου συντάξεων και τη μείωση των συντάξεων των πλέον αδύναμων
14/11/2014

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Κατ’ αρχάς, κύριε συνάδελφε, να επισημάνω ότι αυτά που αναφέρατε προφορικά στην ανάπτυξη της ερώτησης σας δεν έχουν καμία σχέση και εν πάση περιπτώσει είναι τελείως διαφορετικά, από τη γραπτή ερώτηση την οποία καταθέσατε. Θέσατε μία σειρά από θέματα τα οποία δεν τα έχετε θέσει στη γραπτή ερώτηση και αυτό δεν είναι σύμφωνο με τον Κανονισμό.
 
Εγώ, λοιπόν, θα ακολουθήσω αυτά που λέει ο Κανονισμός και θα απαντήσω σε αυτά τα οποία θέσατε με τη γραπτή σας ερώτηση. Όμως, προκαταβολικά, επειδή προσπαθείτε να δημιουργήσετε εντυπώσεις, να πω κάνοντας μία γενική αναφορά και με αφορμή τα τεράστια θέματα τα οποία θέσατε γύρω από τη λειτουργία του ασφαλιστικού συστήματος, ότι για την Κυβέρνηση ουδέποτε ετέθη θέμα μείωσης κατώτατων συντάξεων, ουδέποτε έχει τεθεί θέμα αλλαγής ευνοϊκών ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης και ούτε συζητείται κάποια αλλαγή σε παραμετρικά δεδομένα του συστήματος, δηλαδή στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης ή στο ύψος των συντάξεων.
 
Έρχομαι τώρα στο κυρίως μέρος της γραπτής ερώτησης την οποία καταθέσατε. Μιλάτε για την κατώτατη σύνταξη. Είναι γνωστό σε όλους – και σε εσάς προφανώς – ότι από 1-1-2015 ξεκινά η εφαρμογή του ν. 3863/2010, ενός νόμου ο οποίος οδηγεί σε έναν διαφορετικό τρόπο υπολογισμού της κύριας σύνταξης.
 
Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 και 4 του ν. 3863/2010, η καινούργια αρχιτεκτονική του συστήματος έχει δύο τμήματα στην κύρια σύνταξη. Το ένα τμήμα είναι η αναλογική σύνταξη και το άλλο τμήμα είναι η βασική σύνταξη για όσους θεμελιώνουν δικαίωμα μετά την 1-1-2015. Όσοι θεμελιώνουν, λοιπόν, δικαίωμα μετά την 1-1-2015, αυτοί θα υπαχθούν σε αυτόν το νέο τρόπο υπολογισμού της κύριας σύνταξης.
Η πλήρης εφαρμογή αυτού του νέου συστήματος, δηλαδή η αναλογική και η βασική σύνταξη, προβλέπεται για όσους ασφαλίζονται από 1-1-2011 και εφεξής.
 
Αυτό τι σημαίνει; Αυτό σημαίνει ότι οι διατάξεις του ν. 3863/2010 εφαρμόζονται αμιγώς όταν προείσακτοι, που μπαίνουν για πρώτη φορά στην ασφάλιση, συμπληρώνουν τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης.
 
Στην κατηγορία αυτή, στην κατηγορία δηλαδή των προείσακτων ασφαλισμένων, προβλέπεται εγγύηση κατώτατων ορίων σύνταξης γήρατος ή αναπηρίας, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 3 του ν. 3863, που λέει ότι το ποσό της σύνταξης αθροιστικά, βασικής και αναλογικής, δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού που αντιστοιχεί σε δεκαπέντε ημερομίσθια ανειδίκευτου εργάτη, όπως καθορίζονται από την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας του 2015, αναπροσαρμοζόμενο εφεξής κατά το ποσοστό αύξησης των συντάξεων.
 
Για όλους τους ασφαλισμένους που θεμελιώνουν δικαίωμα σε σύνταξη πριν την 1-1-2015 δεν αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού της κύριας σύνταξης και επομένως και των κατώτατων ορίων συνταξιοδότησης, ασχέτως του πότε θα ασκήσουν αυτό το δικαίωμα για σύνταξη. Επαναλαμβάνω ότι αυτό ισχύει για όσους έχουν θεμελιώσει ή θεμελιώνουν δικαίωμα πριν την 1-1-2015.
 
Για όσους έχουν χρόνο ασφάλισης μέχρι 31-12-2010 και θεμελιώνουν δικαίωμα σε σύνταξη γήρατος ή αναπηρίας μετά την 1-1-2015 ο τρόπος υπολογισμού είναι μεικτός, το ποσό της σύνταξης είναι άθροισμα δύο μερών. Το πρώτο μέρος είναι αυτό που αντιστοιχεί στον μέχρι 31.12.2010 χρόνο ασφάλισής τους, το οποίο υπολογίζεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία πριν τα άρθρα 1 και 4 του ν. 3863. Το δεύτερο τμήμα της σύνταξης είναι αυτό που αντιστοιχεί στον χρόνο ασφάλισης από 1-1-2011 έως την ημερομηνία συνταξιοδότησης, που υπολογίζεται σύμφωνα με τα άρθρα 1 έως 4 του ν. 3863/2010.
 
Ευχαριστώ.
 
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
 
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Κύριε συνάδελφε, έχετε κάθε δικαίωμα να μην εμπιστεύεστε την Κυβέρνηση και να εμπιστεύεστε την ΑΥΓΗ ή άλλες εφημερίδες. Εγώ δεν μπορώ να σας στερήσω αυτό το δικαίωμα. Εμπιστευθείτε την ΑΥΓΗ που διαβάζετε. Εγώ, όμως, έχω την υποχρέωση να εκφράσω εδώ τις απόψεις της Κυβέρνησης.
 
Εκφράζοντας, λοιπόν, τις απόψεις της Κυβέρνησης, διευκρινίζω ότι, πρώτον, ουδέποτε ετέθη ούτε τίθεται συνολικά για την Κυβέρνηση θέμα μείωσης των κατώτατων συντάξεων. Εκείνο που έχουμε μπροστά μας είναι η εφαρμογή από την 1-1-2015 του ν. 3863/2010, για τον οποίο έχει υπάρξει κατάλληλη προεργασία, έχει συσταθεί στο Υπουργείο Εργασίας Επιτροπή. Η Επιτροπή ολοκληρώνει τις εργασίες της στο τέλος του μήνα και θα εκδοθεί ειδική εγκύκλιος προς όλους τους ασφαλιστικούς οργανισμούς που εποπτεύονται από το Υπουργείο Εργασίας, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών της Επιτροπής, για την εφαρμογή του ν. 3863/2010.
 
Δεύτερον, δεν υπάρχει κανένα θέμα από πλευράς Κυβέρνησης - ούτε ετέθη ποτέ ούτε πρόκειται να τεθεί – σύνδεσης των ενσήμων με το επίπεδο υπηρεσιών υγείας που πρέπει να παρέχονται στους ασφαλισμένους. Εδώ μιλάμε για ένα δημόσιο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει – και έτσι κάνει και έτσι θα συνεχίσει να κάνει – να παρέχει καθολική προστασία, καθολική πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας σε όλους ανεξαιρέτως τους ασφαλισμένους.
 
Με πρωτοβουλία μάλιστα αυτής της Κυβέρνησης, λόγω της δύσκολης κατάστασης στην οποία βρίσκεται η χώρα και της ύφεσης, παρέχεται πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας εδώ και αρκετούς μήνες και το επόμενο διάστημα, και στους ανασφάλιστους συμπολίτες μας, σε αυτούς που δεν έχουν ασφαλιστεί ή έχουν απολέσει λόγω της κρίσης την ασφαλιστική τους ικανότητα.
 
Τρίτον, εκείνο το οποίο συζητείται και το έχουμε μπροστά μας είναι η ολοκλήρωση των μεταρρυθμίσεων για την αναμόρφωση και τον εξορθολογισμό του ασφαλιστικού συστήματος. Και η ολοκλήρωση αυτών των μεταρρυθμίσεων κινείται πάνω σε δύο άξονες.
 
Ο πρώτος άξονας είναι η οριζόντια ενοποίηση βασικών λειτουργιών του ασφαλιστικού συστήματος, ένας ενιαίος εισπρακτικός μηχανισμός ο οποίος θα εισπράττει και τις ασφαλιστικές εισφορές και τις φορολογικές υποχρεώσεις, ένα ενιαίο κέντρο παροχής συντάξεων, ανεξαρτήτως του ταμείου στο οποίο είναι κάποιος ασφαλισμένος. Αυτή είναι η πρώτη κατεύθυνση, η κατεύθυνση της ενοποίησης βασικών λειτουργιών του ασφαλιστικού συστήματος.
 
Η δεύτερη κατεύθυνση είναι η κάθετη ενοποίηση ασφαλιστικών ταμείων, μέσα από την περαιτέρω ενοποίηση διάσπαρτων ακόμα κλάδων και τομέων. Υπάρχουν περίπου εβδομήντα κλάδοι και τομείς στο ασφαλιστικό σύστημα που έχουν δική τους λειτουργική αυτοτέλεια και δικό τους λογιστικό σύστημα.
 
Αυτές οι δύο, όμως, μεταρρυθμίσεις – η οριζόντια ενοποίηση λειτουργιών και η κάθετη ενοποίηση ταμείων, τομέων και κλάδων – δεν πρόκειται να οδηγήσουν σε παραμετρικές αλλαγές στο ασφαλιστικό σύστημα, δηλαδή στη μείωση συντάξεων, αύξηση ορίων ηλικίας κλπ.
 
Επίσης, θέλω να τονίσω ότι ακριβώς επειδή έχουμε ευαισθησία για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η χώρα, η Κυβέρνηση έχει λάβει μέριμνα ώστε οι δικαιούχοι χαμηλών ποσών κύριας σύνταξης και επομένως και οι δικαιούχοι της κατώτερης σύνταξης, να εξαιρεθούν από τις όποιες μειώσεις συντάξεων έγιναν στο παρελθόν. Ενώ, παράλληλα, το ΕΚΑΣ, το οποίο απευθύνεται στους χαμηλοσυνταξιούχους, συνεχίζεται να καταβάλλεται στο ίδιο ύψος, στο οποίο καταβαλλόταν και στο πριν από την κρίση διάστημα.
 
Τελειώνοντας, κύριε συνάδελφε, θα ήθελα να πω ότι με λύπη μου διαπιστώνω ότι εξακολουθείτε σε αυτό το πολύ σοβαρό ζήτημα της ελληνικής κοινωνίας και της ελληνικής οικονομίας, που είναι το ασφαλιστικό σύστημα, να λειτουργείτε ως θεατές, ως διαπιστωτές και παράλληλα κινδυνολογείτε και καταστροφολογείτε. Αυτό δεν είναι καλό. Αυτό είναι εις βάρος του συστήματος και εις βάρος των πολιτών για τους οποίους λειτουργεί το σύστημα.
 
Το ότι συνδέετε το ασφαλιστικό με ένα κλίμα πολιτικών ψευδαισθήσεων, με ένα κλίμα εύκολης παροχολογίας, δεν είναι μόνο λάθος, είναι καταστροφικό, είναι τραγικό. Μας οδηγεί στο παρελθόν και σε εκείνες τις καταστάσεις, οι οποίες δημιούργησαν τα προβλήματα στο σύστημα.
 
Το Ασφαλιστικό είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να είναι πέρα και πάνω από την πολιτική αντιπαράθεση, πέρα και πάνω από τις πολιτικές σκοπιμότητες. Είναι ένα θέμα που χρειάζεται να το διαχειριστούμε με παρρησία και κοινή λογική και να μας ενώνει, να καθόμαστε στο ίδιο τραπέζι και να βρίσκουμε λύσεις και να τις προωθούμε. Πρέπει όλοι μας να δείξουμε σοβαρότητα και υπευθυνότητα, γιατί υπάρχει μία δημοσιονομική βόμβα που κρύβεται πίσω του.
 
Δυστυχώς, όμως, διαπιστώνω, και με τη δική σας τοποθέτηση τώρα εδώ στην Αίθουσα, ότι δεν δείχνετε ούτε τη σοβαρότητα ούτε την υπευθυνότητα που πρέπει να δείξετε, με βάση την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η χώρα.
 
Σας ευχαριστώ.

 

 

10 Απριλίου
28 Ιουνίου
16 Ιουνίου
14 Απριλίου
16 Φεβρουαρίου
11 Φεβρουαρίου 2016
4 Φεβρουαρίου 2016
1 Φεβρουαρίου 2016
14 Ιανουαρίου 2016
30 Νοεμβρίου
18 Σεπτεμβρίου
17 Σεπτεμβρίου
16 Σεπτεμβρίου
16 Σεπτεμβρίου
16 Σεπτεμβρίου
10 Σεπτεμβρίου 2015
3 Σεπτεβρίου 2015
2 Ιουλίου 2015
27/3/2015
31/1/2015
23/1/2015
22/1/2015
16/1/2015
13/1/2015
29/12/2014
28/12/2014
21/12/2014
30/11/2014
6/8/2014
10/6/2014
13/5/2014
29/4/2014
14/4/2014
26/6/2013
4/12/2014
10/10/2014
9/11/2012

Γρηγορίου Λαμπράκη 3, 46 100 Ηγουμενίτσα
Τηλέφωνο: 26650-26353, Fax 26650-22491
E-mail: bezasigm@otenet.gr