Απάντηση του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας κ. Αντώνη Μπέζα στην επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή του ΚΚΕ κ. Χρήστου Κατσώτη σχετικά με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι συνταξιούχοι στο Ταμείο ΕΤΑΠ – ΜΜΕ
11/12/2014

ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΠΕΖΑΣ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας):  Τα τελευταία δυόμισι χρόνια γνωρίζετε πολύ καλά ότι έχουμε καταβάλει μια πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια για το ασφαλιστικό σύστημα της χώρας. Δεν πρόκειται για ένα φυσιολογικό ασφαλιστικό σύστημα. Είναι ένα ασφαλιστικό σύστημα με στρεβλώσεις ετών, οι οποίες έπρεπε να αντιμετωπιστούν, διότι επιδεινώθηκαν ακόμη περισσότερο από την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η οικονομία αυτά τα χρόνια, δηλαδή από την ύφεση.
 
Η προσπάθειά μας ήταν να οικοδομήσουμε ένα σύστημα υγιές, με βασικές αρχές τη δικαιοσύνη, τη διαφάνεια και την ανταποδοτικότητα και οπωσδήποτε ένα σύστημα το οποίο να είναι βιώσιμο.
 
Πράγματι, πιστεύω ότι με τις παρεμβάσεις τις οποίες κάναμε, έχουμε φέρει ένα νοικοκύρεμα, έχουμε κλείσει τρύπες και διαρροές του συστήματος, έχουμε αποκαταστήσει την ταμειακή του ισορροπία και γι’ αυτό το λόγο δεν πρέπει να υπάρχει καμμία απολύτως ανησυχία από τους ασφαλισμένους του συγκεκριμένου κλάδου, αλλά και γενικότερα από όλους τους ασφαλισμένους. Και νομίζω ότι έχουμε καταφέρει να προωθήσουμε, να ενισχύσουμε μια υγιή ασφαλιστική συνείδηση στην κοινωνία.
 
Βέβαια, αυτή η προσπάθεια, δεν είναι μια προσπάθεια που έγινε μια φορά και τελείωσε. Είναι μια προσπάθεια συνεχής, διότι δεν είναι δυνατόν στρεβλώσεις και παθογένειες τόσων ετών να αντιμετωπιστούν μια και έξω. Η προσπάθεια για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας του ασφαλιστικού συστήματος, είναι μια προσπάθεια συνεχής. Και νομίζω ότι όλοι, αφήνοντας στην άκρη την κινδυνολογία και τις ακραίες εκφράσεις – γιατί το ασφαλιστικό είναι κάτι το οποίο πρέπει να μας ενώνει και δεν πρέπει να μας χωρίζει -, πρέπει να αναγνωρίσουμε αυτή την προσπάθεια.
 
Υπήρξαν, πράγματι, απώλειες τις οποίες υπέστησαν οι φορείς κοινωνικής ασφάλισης από τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα ανταλλαγής ομολόγων, στο PSI. Γνωρίζετε, όμως, πολύ καλά – και εγώ το επαναλαμβάνω για το καλό του δημόσιου διαλόγου – ότι έχει ληφθεί μια σειρά μέτρων, προκειμένου να ενισχυθεί η βιωσιμότητα των φορέων και να αντιμετωπιστούν αυτές οι απώλειες από το πρόγραμμα ανταλλαγής ομολόγων.
 
Με το ν. 3655/2008 έχει συσταθεί το ΑΚΑΓΕ, το Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών, το οποίο έχει αποκλειστικό σκοπό τη δημιουργία αποθεματικών για τη χρηματοδότηση των κλάδων σύνταξης των φορέων κοινωνικών ασφάλισης από 1 Ιανουαρίου 2019 και μετά, ώστε να διασφαλιστούν οι συντάξεις των επόμενων γενεών. Οι βασικοί πόροι του ΑΚΑΓΕ είναι 10% επί των ετήσιων συνολικών εσόδων από αποκρατικοποιήσεις δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών, ποσοστό 4% επί των ετήσιων συνολικών εσόδων, από το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας, από την εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων και ποσοστά από τα έσοδα του δημοσίου από τα μερίσματα, τα δικαιώματα και τη φορολογία, από τις εταιρείες οι οποίες αναλαμβάνουν την έρευνα και την εκμετάλλευση των κοιτασμάτων υδρογονανθράκων.
 
Υπάρχει ήδη ένας κουμπαράς του ΑΚΑΓΕ. Είναι της τάξης των 3,3 δισεκατομμυρίων ευρώ περίπου. Δεν πρόκειται να θιχτεί αυτός ο κουμπαράς. Ο κουμπαράς αυτός παραμένει άθικτος και θα παραμείνει άθικτος μέχρι την 1η Ιανουαρίου του 2019, όπως προβλέπει ο νόμος.
 
Επιπλέον, είναι γνωστό ότι το σύστημα είναι ένα σύστημα τριμερούς χρηματοδότησης. Υπάρχει και η κρατική συμμετοχή. Αυτή υπάρχει και προβλέπεται και στο μεσοπρόθεσμο πλαίσιο δημοσιονομικής στρατηγικής, για να διασφαλιστεί η τακτική καταβολή των συντάξεων και των παροχών. Διαχρονικά ο προϋπολογισμός μεταφέρει μεγάλα ποσά προς τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης και προς την υγεία, προς τον ΕΟΠΥΥ, προκειμένου να διασφαλίζεται η τακτική καταβολή των συντάξεων και οι παροχές υγείας.
 
Πρέπει να σας πω ότι μόνο την περίοδο από το 2000 έως σήμερα, από τον κρατικό προϋπολογισμό στους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, τον ΟΑΕΔ και τον ΕΟΠΥΥ, έχουν μεταβιβαστεί ποσά συνολικού ύψους 201 δισεκατομμυρίων ευρώ. Έχει δώσει ο κρατικός προϋπολογισμός 201 δισεκατομμύρια ευρώ. Από το 4.03% του ΑΕΠ το 2000 είναι στο 10,7% του ΑΕΠ το 2011 η κρατική χρηματοδότηση, με αποτέλεσμα η κρατική χρηματοδότηση για τη διασφάλιση των συντάξεων να φτάνει περίπου στο 55% των συνολικών συνταξιοδοτικών δαπανών.
 
Επίσης με το ν.4046/12 προβλέπεται να συσταθεί ανώνυμη εταιρεία αποκλειστικού σκοπού με την επωνυμία «Ταμείο Στήριξης Ασφαλιστικού Συστήματος ΑΕ», το οποίο θα αξιοποιήσει περιουσιακά στοιχεία από την ιδιωτική περιουσία του δημοσίου που θα δοθούν με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας προς το Ταμείο αυτό. Και το προϊόν αξιοποίησης αυτών των περιουσιακών στοιχείων θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας του ασφαλιστικού συστήματος.
 
Οι συντάξεις στο συγκεκριμένο κλάδο, στη Δ’ Διεύθυνση του ΕΤΑΠ – ΜΜΕ, καταβάλλονται κανονικά, θα συνεχίσουν να καταβάλλονται κανονικά και δεν θα πρέπει να υπάρχει καμμία ανησυχία από τους συγκεκριμένους ασφαλισμένους.
 
Ευχαριστώ.
 
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια – Τσαρουχά): Το λόγο έχει ο κ. Μπέζας.
 
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Κύριε Κατσώτη, είδα και άκουσα τη διαμαρτυρία των συνταξιούχων στο Υπουργείο Οικονομικών χθες το βράδυ και γνωρίζετε πολύ καλά ότι ως Υπουργείο Εργασίας, αλλά και εγώ συγκεκριμένα, τους έχουμε συναντήσει αρκετές φορές και έχουμε συζητήσει μαζί τους.
 
Επίσης, τα ποσά της κρατικής χρηματοδότησης τα οποία ανέφερα δεν περιλαμβάνουν τις εισφορές των εργαζομένων, αλλά είναι το κομμάτι το οποίο καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό και ανέρχεται από το 2000 έως σήμερα περίπου στο ποσό των 201 δισεκατομμυρίων ευρώ. Αυτή η κρατική χρηματοδότηση προβλέπεται, και στο μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα δημοσιονομικής στρατηγικής και τους προϋπολογισμούς οι οποίοι κατατίθενται, να συνεχίζεται στο ίδιο ύψος περίπου και τα επόμενα χρόνια, πράγμα το οποίο διασφαλίζει στο ακέραιο την καταβολή των συντάξεων. Δεν υπάρχει θέμα με τις συντάξεις οι οποίες καταβάλλονται και στο συγκεκριμένο ταμείο, αλλά και σε άλλα ταμεία κύριας ασφάλισης της χώρας.
 
Έχετε αντιληφθεί ότι αν τα τελευταία χρόνια δεν κάναμε αυτές τις σημαντικές διαρθρωτικές αλλαγές, αν τα τελευταία χρόνια δεν κάναμε αυτές τις σημαντικές οργανωτικές αλλαγές και το συμμάζεμα που έγινε στο ασφαλιστικό σύστημα, θα είχαμε μια έκρηξη η οποία θα οδηγούσε σε πάρα πολλά προβλήματα;
 
Εγώ δεν θέλω να κινδυνολογήσω, κύριε συνάδελφε, αλλά μ’ όλα αυτά τα κακώς κείμενα που υπήρχαν για δεκαετίες, εμείς συγκρουστήκαμε και αναλάβαμε το πολιτικό κόστος, λέγοντας την αλήθεια στους πολίτες και για να δίνουμε συντάξεις σ’ αυτούς που μας παρακολουθούν τώρα από τα θεωρεία, αλλά και για να δοθούν συντάξεις στις επόμενες γενιές, σ’ αυτούς που εργάζονται και αγωνίζονται τώρα και που είναι οι άνθρωποι του μόχθου. Αν δεν το κάναμε αυτό, δεν θα είχαμε διασφαλίσει τις συντάξεις των επόμενων γενεών.
 
Θα μας δώσετε εσείς τις λύσεις για το πώς θα μπορέσουμε να διασφαλίσουμε τις συντάξεις με τους άλλους τρόπους που εσείς προτείνετε, διότι η αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης οδηγεί πάλι σε βάρη πάνω στους πολίτες, διότι η αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης μπορεί να επέλθει μόνο από την αύξηση της φορολογίας και από πουθενά αλλού.
 
Σε σχέση με το συγκεκριμένο ταμείο, το ΕΤΑΠ – ΜΜΕ, στην τελευταία προκήρυξη που έγινε από τον ΑΣΕΠ προβλέπονται τέσσερις θέσεις κατηγορίας πανεπιστημιακής εκπαίδευσης διοικητικού – οικονομικού, πρόσθετο προσωπικό, όπως επίσης προβλέπονται και είκοσι θέσεις μέσα από πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας πεντάμηνης διάρκειας για να στελεχώσουν το ΕΤΑΠ – ΜΜΕ προκειμένου να διευκολυνθούν οι λειτουργίες του ταμείου.
 
Όσον αφορά την οργανωτική αναδιοργάνωση, υπάρχει έγκριση από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Μεταρρύθμισης για να τεθεί σε εφαρμογή η οργανωτική αναδιάρθρωση του ΕΤΑΠ – ΜΜΕ. Δεν έχει αλλάξει κάτι από πλευράς Υπουργείου σε σχέση μ’ αυτή την απόφαση, την έγκριση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης για τη συγκεκριμένη πρόταση αναδιοργάνωσης. Θα προχωρήσει. Δεν έχει προχωρήσει, δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα γιατί δεν έχει εκδοθεί το αντίστοιχο προεδρικό διάταγμα.
 
Σας ευχαριστώ.

 

10 Απριλίου
28 Ιουνίου
16 Ιουνίου
14 Απριλίου
16 Φεβρουαρίου
11 Φεβρουαρίου 2016
4 Φεβρουαρίου 2016
1 Φεβρουαρίου 2016
14 Ιανουαρίου 2016
30 Νοεμβρίου
18 Σεπτεμβρίου
17 Σεπτεμβρίου
16 Σεπτεμβρίου
16 Σεπτεμβρίου
16 Σεπτεμβρίου
10 Σεπτεμβρίου 2015
3 Σεπτεβρίου 2015
2 Ιουλίου 2015
27/3/2015
31/1/2015
23/1/2015
22/1/2015
16/1/2015
13/1/2015
29/12/2014
28/12/2014
21/12/2014
30/11/2014
6/8/2014
10/6/2014
13/5/2014
29/4/2014
14/4/2014
26/6/2013
4/12/2014
10/10/2014
9/11/2012

Γρηγορίου Λαμπράκη 3, 46 100 Ηγουμενίτσα
Τηλέφωνο: 26650-26353, Fax 26650-22491
E-mail: bezasigm@otenet.gr