Απάντηση του Υφυπουργού Υγείας κ. Αντώνης Μπέζα στη Βουλή σε επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ κ. Κωνσταντίνου Ζαχαριά, σχετικά «με την κινητικότητα και διαθεσιμότητα εργαζομένων στις δομές του ΕΣΥ
11/4/2014

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ (Υφυπουργός Υγείας): Κατ’ αρχάς, να ξεκαθαρίσω, κύριε συνάδελφε, ότι οι διατάξεις του πρόσφατου νόμου, του 4254/2014, σχετικά με τη διαθεσιμότητα – κινητικότητα των εργαζομένων σε δομές του ΕΣΥ, είτε αυτές περιλαμβάνονταν στο αρχικό σχέδιο νόμου όπως είχε κατατεθεί στη Βουλή, είτε ενσωματώθηκαν μετά από τη συγκεκριμένη τροπολογία Βουλευτών, την οποία αναφέρατε κι εσείς στην ερώτησή σας, αποτελούν ρυθμίσεις οι οποίες δεν παρουσιάστηκαν ξαφνικά στο δημόσιο διάλογο. Τα ζητήματα αυτά έχουν επανειλημμένως τεθεί σε δημόσιο διάλογο, είτε από τους εμπλεκόμενους φορείς είτε από το ίδιο το Υπουργείο.

Πολλές φορές, για παράδειγμα, είχε συζητηθεί το εργασιακό καθεστώς των πρώην ιατρών του ΙΚΑ, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στα νοσοκομεία του ΕΣΥ και το γεγονός ότι στα νοσοκομεία του ΕΣΥ υπήρχαν ιατροί δύο ταχυτήτων. Οι ίδιοι οι ιατροί του ΕΣΥ είχαν ζητήσει να σταματήσει αυτό το καθεστώς, ενώ πρέπει να σας θυμίσω ότι οι διατάξεις για την κινητικότητα των οδηγών παρουσιάστηκαν με τη μορφή τροπολογίας – δεν εισήχθησαν, όμως, στην Ολομέλεια για συζήτηση – στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής.
 
Είναι, επομένως, ζητήματα τα οποία έχουν τεθεί στον δημόσιο διάλογο. Και κυρίως οι διατάξεις αυτές αποτελούν υλοποίηση αποφάσεων του Κυβερνητικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης. Δεν είναι μόνο δικές μας αποφάσεις. Είναι βασικές αποφάσεις του Κυβερνητικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης. Εμείς, βέβαια, ως Υπουργείο Υγείας, εισηγηθήκαμε αυτές τις αποφάσεις στο Κυβερνητικό Συμβούλιο Μεταρρύθμισης.
 
Σε κάθε περίπτωση, πρόκειται για κλειστή διαθεσιμότητα. Θα έλεγα ότι δεν είναι καν κινητικότητα, διότι οι εργαζόμενοι παραμένουν όλοι στις ίδιες δομές. Δεν απολύεται κανείς. Δεν γίνεται αξιολόγηση, παρά μόνο για το ιατρικό προσωπικό, το οποίο θα ενταχθεί σε καθεστώς πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, προκειμένου να καταταγεί στον αντίστοιχο κλάδο του ΕΣΥ. Δεν υπάρχει εμπλοκή του ΑΣΕΠ. Δεν το λέω με την κακή έννοια – μακάρι να υπήρχε εμπλοκή του ΑΣΕΠ – αλλά με την έννοια ότι δεν υπάρχει καθυστέρηση λόγω της εμπλοκής του ΑΣΕΠ. Τα χρονοδιαγράμματα θα τηρηθούν όλα. Το κυριότερο, όμως, είναι – το είπα και προηγουμένως – ότι παραμένουν όλοι στις δομές και στις περιοχές όπου εργάζονται.
 
Στο πλαίσιο αυτής της μεταρρυθμιστικής φάσης σε φορείς εποπτείας του Υπουργείου Υγείας, θα σας δώσω ορισμένους αριθμούς, διότι οι αριθμοί που αναφέρατε δεν ήταν σωστοί. Έχουμε τριών ειδών διαθεσιμότητες:
 
Η πρώτη κατηγορία είναι οι οδηγοί και τα πληρώματα ασθενοφόρων των νοσοκομείων του ΕΣΥ, οι οποίοι μετατάσσονται στο ΕΚΑΒ ως πληρώματα ασθενοφόρων σε οργανικές θέσεις που θα συσταθούν. Επαναλαμβάνω ότι παραμένουν στις ίδιες δομές ή στις περιοχές όπου εργάζονται.
 
Ο στόχος – διότι πίσω από κάθε κίνηση υπάρχει ένας συγκεκριμένος μεταρρυθμιστικός στόχος – είναι η αναδιοργάνωση κι ο εκσυγχρονισμός των διακομιδών, η υπαγωγή του συντονισμού όλων των κινήσεων στο Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας και η ενίσχυση του ΕΚΑΒ για την κάλυψη των αναγκών του με το απαραίτητο ανθρώπινο δυναμικό. Πρόκειται για εξακόσια άτομα – όχι χίλια διακόσια – κατανεμημένα σε όλες τις Υγειονομικές Περιφέρειες της χώρας, κυρίως στην 6η Υγειονομική Περιφέρεια, εκατόν τριάντα πέντε άτομα, και στη 2η Υγειονομική Περιφέρεια εκατόν δεκαπέντε άτομα.
 
Πρέπει να σας πω ότι η αποστολή και ο ρόλος του ΕΚΑΒ δεν μεταβάλλονται, αλλά παραμένουν ως έχουν. Ήδη το ΕΚΑΒ εφαρμόζει ένα πιλοτικό πρόγραμμα από τον Νοέμβριο του 2013 σε ορισμένους νόμους της χώρας – στον Έβρο, στο Νομό Κεφαλληνίας, στη Ροδόπη, στην Ξάνθη, στις Σέρρες, στη Δράμα, στην Καβάλα, στη Λακωνία – όπου όλες οι κινήσεις έχουν υπαχθεί στον συντονισμό του ΕΚΑΒ. Αυτό μας βοήθησε στο να προχωρήσουμε και στη συγκεκριμένη μεταρρυθμιστική δράση.
 
Η δεύτερη κατηγορία διαθεσιμότητας είναι των υπαλλήλων που είναι φύλακες ή νυχτοφύλακες στα νοσοκομεία του ΕΣΥ. Μετατάσσονται σε θέσεις, που συνιστώνται στα ίδια νοσοκομεία, βοηθητικού υγειονομικού προσωπικού.
 
Ο στόχος είναι το προσωπικό, το οποίο είτε υποαπασχολείται, είτε ασχολείται σε αλλότρια καθήκοντα, διότι όπως γνωρίζετε η φύλαξη των νοσοκομείων της χώρας έχει ανατεθεί με διαγνωστικές διαδικασίες σε ιδιωτικές εταιρείες και επομένως αυτοί οι άνθρωποι είτε υποαπασχολούνται, είτε ασχολούνται σε αλλότρια καθήκοντα, να έλθει και να καλύψει ανάγκες σε υγειονομικό προσωπικό, μέσα βέβαια από μία ταχύρρυθμη εκπαίδευση. Πρόκειται για εκατόν τριάντα άτομα σε όλες τις Υγειονομικές Περιφέρειες, κυρίως στην 6η τριάντα άτομα, στην 3η είκοσι οκτώ άτομα και στην 5η είκοσι ένα άτομα.
 
Και έρχομαι και στο ιατρικό – οδοντιατρικό προσωπικό, τους πρώην ιατρούς – οδοντιάτρους του ΙΚΑ, οι οποίοι έχουν περάσει στο ΕΣΥ. Αυτοί μετατάσσονται με την ίδια εργασιακή σχέση σε οργανικές θέσεις ΠΕ ιατρών – οδοντιάτρων πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης στους ίδιους φορείς που απασχολούνται μέχρι σήμερα. Ο στόχος είναι να αξιολογηθούν και να κριθούν για να καταταγούν επίσημα και οριστικά στον κλάδο των ιατρών του ΕΣΥ και να σταματήσει αυτό το καθεστώς των ιατρών δύο ταχυτήτων και στα νοσοκομεία της χώρας, μετά από αυτό το οποίο έγινε με τους πρώην ιατρούς του ΕΟΠΥΥ.
 
Πρόκειται για τετρακόσια περίπου άτομα, τριακόσια ενενήντα εφτά για την ακρίβεια, κυρίως στην 1η και στην 4η Υγειονομική Περιφέρεια. Στην 1η έχουμε τριακόσιους είκοσι ένα από τους τριακόσιους ενενήντα επτά και στην 4η εξήντα από τους τριακόσιους ενενήντα επτά. Στη 2η και στην 3η έχουμε μόνο επτά και εννέα άτομα αντίστοιχα, ενώ στην 5η, στην 6η και στην 7η Υγειονομική Περιφέρεια δεν υπάρχουν τέτοιοι ιατροί. Όμως, και στην 1η και την 4η Υγειονομική Περιφέρεια τα προβλήματα είναι εντοπισμένα σε συγκεκριμένα νοσοκομεία, διότι στην 1η έχουμε πενήντα επτά στον Ευαγγελισμό, εξήντα πέντε στον Άγιο Σάββα, εβδομήντα δύο στους Αγίους Αναργύρους, εξήντα δύο στο Σισμανόγλειο και στην 4η έχουμε τριάντα πέντε στον Άγιο Παύλο και δεκαπέντε στο Ιπποκράτειο. Άρα, είναι εντοπισμένα τα πιθανά προβλήματα σε συγκεκριμένα νοσοκομεία και αυτά αντιμετωπίζονται με τον τρόπο που θα αναλύσω στη δευτερολογία μου.
 
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο.
 
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ (Υφυπουργός Υγείας): Πρώτα απ’ όλα, κύριε συνάδελφε, δεν υπάρχει μετακίνηση προσωπικού από τα Κέντρα Υγείας στις Μονάδες Υγείας του ΠΕΔΥ. Αλλά κι αν υπήρξε –όποτε υπάρξει – τέτοια μετακίνηση, πρέπει να σας θυμίσω ότι το σύστημα είναι ενοποιημένο. Μιλάμε για ένα ενιαίο σύστημα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Δεν λέγατε τίποτα στο παρελθόν όταν είχαμε μετακινήσεις από τα Κέντρα Υγείας στα νοσοκομεία με αποτέλεσμα να αποδυναμώνεται η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας.
 
Έρχομαι τώρα στο άλλο θέμα, το κυρίως θέμα της ερώτησης, ως προς τη διαχείριση των αναγκών, διότι υπάρχουν ανάγκες κίνησης ασθενών, παραγώγων αίματος ή υλικού, ανάγκες φύλαξης των νοσοκομείων, αλλά και ανάγκες για την παροχή υπηρεσιών υγείας λόγω της διαθεσιμότητας των ιατρών στα συγκεκριμένα νοσοκομεία στα οποία εντοπίζεται η διαθεσιμότητα.
 
Θέλω να διαβεβαιώσω ότι υπάρχει ένας συγκεκριμένος επιχειρησιακός σχεδιασμός και προγραμματισμός από το Υπουργείο Υγείας και είμαστε σε θέση να αντιμετωπίζουμε ανά πάσα στιγμή τα πιθανά προβλήματα τα οποία προκύπτουν. Ειδικά για το διάστημα της διαθεσιμότητας, υπάρχει ένα συντονιστικό όργανο στο οποίο μετέχουν οι διοικήσεις των Υγειονομικών Περιφερειών, το ΕΚΑΒ και το ΕΚΕΠΥ – το Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας είναι το κέντρο αναφοράς προς εμάς, προς την πολιτική ηγεσία – και παρακολουθούμε συστηματικά την κατάσταση όλο αυτό το διάστημα της διαθεσιμότητας.
 
Σε σχέση με τους φύλακες θα ήθελα να πω τα εξής: Επιμένετε στα περί ιδιωτικοποίησης. Θα σας αποδείξω ότι γίνεται το αντίθετο. Σας είπα ότι δεν υπάρχει πρόβλημα, διότι ήδη εδώ και χρόνια οι υπηρεσίες φύλαξης έχουν ανατεθεί με διαγωνιστικές διαδικασίες σε ιδιωτικές εταιρίες. Επομένως, δεν τίθεται κανένα ζήτημα μη ασφαλούς φύλαξης των δομών υγείας. Κρυμμένο προσωπικό ήταν σε αλλότρια καθήκοντα, το οποίο έρχεται τώρα να υπηρετήσει πραγματικές ανάγκες.
 
Ως προς τους ιατρούς επαναλαμβάνω ότι τα προβλήματα αντιμετωπίζονται σε συγκεκριμένα νοσοκομεία. Και αντιμετωπίζονται, είτε με προσωρινές εσωτερικές μετακινήσεις ιατρικού προσωπικού μεταξύ τμημάτων του ίδιου νοσοκομείου ή τμημάτων γειτονικών νοσοκομείων που ανήκουν στην ίδια Υγειονομική Περιφέρεια, είτε με προσωρινή παραπομπή των εξετάσεων σε πλησιέστερα νοσοκομεία, είτε με επαναπρογραμματισμό των χειρουργείων ώστε να προηγηθούν μόνο τα επείγοντα περιστατικά. Αν θέλετε ανάλυση για το κάθε νοσοκομείο, ποιο είναι το επιχειρησιακό σχέδιο, καταθέστε ερώτηση για να σας δώσω τα στοιχεία.
 
Μετά τη διαθεσιμότητα, αν δεν περάσουν όλοι οι γιατροί στο σύστημα, έχει εγκριθεί – και το ξέρετε πολύ καλά – για το 2013 η πρόσληψη τετρακοσίων δεκαέξι ειδικευμένων γιατρών ΕΣΥ. Βρισκόμαστε στο τελικό στάδιο. Θα εγκριθεί αντίστοιχος αριθμός, αντίστοιχες θέσεις για το 2014. Έχουμε, όμως, και τη δυνατότητα με την πρόσληψη επικουρικών ιατρών να καλύψουμε πιθανά κενά.
 
Ως προς τη διαθεσιμότητα των οδηγών, αντιμετωπίζουμε τα κενά, που έχουν δημιουργηθεί με τέσσερις τρόπους.
 
Ο πρώτος τρόπος είναι με τους οδηγούς των Κέντρων Υγείας, διότι οι οδηγοί των Κέντρων Υγείας οι οποίοι είναι πολλοί σε ολόκληρη τη χώρα, δεν έχουν τεθεί σε καθεστώς διαθεσιμότητας.
 
Οδηγοί, λοιπόν, Κέντρων Υγείας – εκεί που υπάρχουν πολλοί οδηγοί και υπάρχουν Κέντρα Υγείας με πολλούς οδηγούς – έχουν μετακινηθεί σε νοσοκομεία για να καλύψουν τον έναν οδηγό, τους δυο ή τρεις το πολύ οδηγούς που έχουν τεθεί σε καθεστώς διαθεσιμότητας.
 
Δεύτερον, από το ίδιο το ΕΚΑΒ, το οποίο έχει κάνει ένα διαφορετικό σχεδιασμό και με μία διαφορετική οργάνωση των κινήσεών του ώστε να καλύπτει νοσοκομεία.
 
Τρίτον, από προσωπικό του ΕΚΑΒ. Εκεί όπου έχουμε μόνο νοσοκομεία και δεν έχουμε δομές ΕΚΑΒ όπως σε νησιά, έχει μετακινηθεί προσωπικό του ΕΚΑΒ. Έχουν μετακινηθεί περίπου σαράντα άτομα σε νησιά του Αιγαίου και του Ιονίου. Στα νησιά του Ιονίου υπάρχουν δομές του ΕΚΑΒ, αλλά δεν είχαν επαρκή στελέχωση, οπότε μετακινήθηκαν από άλλες περιοχές.
 
Και ο τέταρτος τρόπος, είναι ότι έχουμε τη δυνατότητα με βάση την υφιστάμενη νομοθεσία με αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης να αναθέτουμε καθήκοντα οδηγών, γι ‘αυτό το μεταβατικό διάστημα. Αυτό έχει γίνει σε προσωπικό που είχε τα ανάλογα προσόντα και είναι μέσα στα νοσοκομεία – τεχνικό προσωπικό κλπ – προκειμένου να κάνει τις κινήσεις, όχι των ασθενοφόρων, αλλά άλλες κινήσεις σε αυτό το διάστημα.
 
Με αυτό, λοιπόν, το σχεδιασμό και με την αναστολή των αδειών που έχει γίνει για τα πληρώματα του ΕΚΑΒ και για τους οδηγούς των Κέντρων Υγείας στο διάστημα της διαθεσιμότητας αντιμετωπίζουμε την κατάσταση.
 
Όμως είπατε βαριές κουβέντες, κύριε συνάδελφε. Όταν λέτε ότι οδηγούμε σε σίγουρο θάνατο τους ανθρώπους, αυτό είναι πολύ βαριά κουβέντα και σας καλώ να την πάρετε πίσω.
 
Πρέπει να εγκαταλείψετε αυτή τη μίζερη τακτική, την οποίαν έχετε και αυτή τη συνεχή κινδυνολογία, την οποίαν έχετε. Και πρέπει να εγκαταλείψετε και την προσπάθεια απαξίωσης των πάντων και υπονόμευσης της χώρας.
 
Διότι τη στιγμή που η χώρα, για παράδειγμα, βγήκε, όπως βγήκε με αυτόν τον εντυπωσιακό τρόπο χθες στις αγορές, εσείς μιλάτε για έγκλημα σε βάρος του ελληνικού λαού. Τη στιγμή που γίνονται μία σειρά από μεταρρυθμίσεις στην υγεία, που έχουν ως στόχο να ενισχύουν το δημόσιο σύστημα υγείας κι όχι να το αποδυναμώσουν, εσείς μιλάτε για ενδυνάμωση του ιδιωτικού τομέα της υγείας.
 
Πρέπει να υπάρχει ένας πολιτικός πολιτισμός. Δεν μπορεί στο όνομα της αντιπολίτευσης να παρουσιάζετε το άσπρο μαύρο. Διότι προφανώς και υπάρχουν προβλήματα στο σύστημα υγείας αλλά δεν έχει καταρρεύσει το σύστημα υγείας, ούτε οδηγούμε τους ανθρώπους στο θάνατο όπως είπατε στη δευτερολογία σας.

Εκτός και αν υπάρχει από μέρους σας κάποιο οργανωμένο σχέδιο να πολώσετε την κατάσταση, να δημιουργήσετε ένα κλίμα πόλωσης για να δημιουργήσετε ένα δίλημμα στις επερχόμενες εκλογές. Πρέπει να ξέρετε, όμως, κύριε συνάδελφε, ότι εκτός από το έγκλημα υπάρχει και η τιμωρία, αυτή που θα υποστείτε από τον ελληνικό λαό στις εκλογές που έρχονται.

10 Απριλίου
28 Ιουνίου
16 Ιουνίου
14 Απριλίου
16 Φεβρουαρίου
11 Φεβρουαρίου 2016
4 Φεβρουαρίου 2016
1 Φεβρουαρίου 2016
14 Ιανουαρίου 2016
30 Νοεμβρίου
18 Σεπτεμβρίου
17 Σεπτεμβρίου
16 Σεπτεμβρίου
16 Σεπτεμβρίου
16 Σεπτεμβρίου
10 Σεπτεμβρίου 2015
3 Σεπτεβρίου 2015
2 Ιουλίου 2015
27/3/2015
31/1/2015
23/1/2015
22/1/2015
16/1/2015
13/1/2015
29/12/2014
28/12/2014
21/12/2014
30/11/2014
6/8/2014
10/6/2014
13/5/2014
29/4/2014
14/4/2014
26/6/2013
4/12/2014
10/10/2014
9/11/2012

Γρηγορίου Λαμπράκη 3, 46 100 Ηγουμενίτσα
Τηλέφωνο: 26650-26353, Fax 26650-22491
E-mail: bezasigm@otenet.gr