Απάντηση του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας κ. Αντώνη Μπέζα στην επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ κ. Στέφανου Σαμοϊλη σχετικά με τις εργατικές Κατοικίες Αγίου Ιωάννη Κέρκυρας (Κέρκυρα V)
25/11/2014

 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Συγγνώμη που θα σας το πω, αλλά ξέρετε, κύριε συνάδελφε, - και εγώ ξέρω, γιατί κοντά είμαι και εγώ εκεί, γείτονας-…  
 
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): … ότι δεν κοροϊδεύει το Υπουργείο Εργασίας. Ξέρετε ότι τα προβλήματα που υπήρχαν, είχαν σχέση με τον εργολάβο, δεν είναι θέμα του Υπουργείου Εργασίας.
 
Πράγματι αυτός ο οικισμός του Αγίου Ιωάννη - ο οικισμός V, έτσι όπως ονομάζεται στην Κέρκυρα - ξεκίνησε να κατασκευάζεται το 2007 και η συμβατική του ημερομηνία ήταν 14/1/2011. Όμως, υπήρξαν σημαντικές καθυστερήσεις, που οφείλονται κυρίως στο βραδύ ρυθμό εκτέλεσης των εργασιών από τον ανάδοχο του έργου- διότι ο ανάδοχος είχε οικονομικές δυσκολίες-, αλλά υπήρξαν και διαδοχικές εμπλοκές, με σημαντικότερη την αιφνίδια κατάργηση του ΟΕΚ, του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας, και την κατάργηση του βιολογικού σταθμού των λυμάτων του οικισμού. Γι’ αυτό, λοιπόν, και το Διοικητικό Συμβούλιο του τέως ΟΕΚ και στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΑΕΔ, έδωσε παρατάσεις στη συμβατική προθεσμία, την πήγε στις 18/04/2014.
 
Με απόφαση στις 29/04/2014 του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΑΕΔ αποφασίστηκε η δημοπράτηση του εξωτερικού αγωγού αποχέτευσης του οικισμού –αφού καταργήθηκε ο βιολογικός καθαρισμός- , για να συνδεθεί ο οικισμός με τον βιολογικό σταθμό, νομίζω, των Σιναράδων. Οπότε για το λόγο αυτό έχουμε και άλλη παράταση για τις 24/11/2014.
 
Ο οικισμός βρίσκεται στο στάδιο ολοκλήρωσης των κατοικιών. Έχει κατασκευαστεί μέρος των δικτύων υποδομής και διαμορφώνονται οι αύλιοι χώροι. Πράγματι συνεχίζουν να εκτελούνται οι εργασίες με αργό ρυθμό από τον ανάδοχο και γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του ΟΑΕΔ απέστειλε ειδική πρόσκληση. Αυτό είναι το εργαλείο και το όπλο το οποίο έχει μια τεχνική υπηρεσία, όταν υπάρχει καθυστέρηση του εργολάβου. Απέστειλε ειδική πρόσκληση σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για να εκτελέσει τις συγκεκριμένες εργασίες στα κτήρια του οικισμού, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα ημερών. Ο ανάδοχος ανταποκρίθηκε σε αυτή την ειδική πρόσκληση και δεσμεύτηκε ότι μέχρι 31/12/2014 θα έχει αποπερατώσει όλα τα κτήρια του οικισμού. 
 
Αυτό ως προς το δεύτερο σκέλος της ερώτησης. Περιμένουμε στο τέλος του χρόνου να παραδώσει το κτιριακό κομμάτι.
 

Όσον αφορά στην ανάθεση της εργολαβίας για την κατασκευή του εξωτερικού αγωγού αποχέτευσης η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του ΟΑΕΔ έχει ολοκληρώσει τη σύνταξη των συμβατικών τευχών και του προϋπολογισμού του έργου- 1.663.500 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

 

Επειδή, όμως, το έργο είναι σύνθετο και πρόκειται για έναν αγωγό ο οποίος έχει μήκος 8 χιλιομέτρων και θα κατασκευαστεί εκτός του οικισμού, διερευνάται η εναλλακτική λύση κατασκευής του από το Δήμο μέσω προγραμματικής σύμβασης του ΟΑΕΔ με το Δήμο, την οποία θα χρηματοδοτήσει ο ΟΑΕΔ. Νομίζω ότι γι’ αυτό το λόγο έχει εκδηλωθεί πρόσφατα και ενδιαφέρον της νέας δημοτικής αρχής της Κέρκυρας για την ανάληψη κατασκευής του αγωγού μέσα από μια προγραμματική σύμβαση.

Ευχαριστώ.

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Κύριε συνάδελφε, νομίζω ότι είστε Μηχανικός και ξέρετε ότι δεν υπάρχει άλλος δρόμος πέραν από αυτόν στον οποίο βαδίζει ο ΟΑΕΔ στη συγκεκριμένη περίπτωση.
 
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Ξέρετε το γιατί. Θα σας το πω έτσι απλά: Εάν πάμε σε επόμενο στάδιο και κηρυχθεί έκπτωτος ο εργολάβος, τότε δεν πρόκειται να τελειώσει ποτέ το έργο. Θα μείνει έτσι όπως είναι και δεν θα παραδοθεί ποτέ.
 
Άρα, η προσπάθεια που γίνεται είναι να υπάρχει μια συνεννόηση και μια συνεχής πίεση στα πλαίσια των δυνατοτήτων που δίνει η νομοθεσία για την εκτέλεση των τεχνικών έργων, προκειμένου να ολοκληρωθεί το έργο.
 
Δεύτερον, δεν σας είπα τα ίδια πράγματα με αυτά που σας είπαν πριν ένα χρόνο. Σας είπα διαφορετικές ημερομηνίες. Έχει γίνει ειδική πρόσκληση στον εργολάβο και περιμένουμε στις 31-12-2014 να τελειώσει τα κτήρια του οικισμού. Θα δούμε εάν θα δοθεί και άλλη παράταση μετά τις 31 Δεκεμβρίου. Πρέπει να είμαστε ειλικρινείς. Αυτό εξαρτάται, πρώτον, από την πρόοδο των εργασιών – εάν πράγματι είναι έτοιμος να παραδώσει τα κτήρια – και δεύτερον, από το τι θα γίνει με την εργολαβία για την κατασκευή του εξωτερικού αγωγού αποχέτευσης.
 
Έχει ολοκληρωθεί η μελέτη και τα συμβατικά τεύχη δημοπράτησης και προϋπολογισμού, αλλά υπάρχει πρόβλημα. Το είπατε και μόνοι σας ποιο είναι το πρόβλημα, ότι δηλαδή ο αγωγός θα πρέπει να περάσει μέσα από ιδιοκτησίες. Και γι’ αυτό νομίζω ότι ίσως η καλύτερη διαχείριση του έργου είναι να υπάρξει μια προγραμματική σύμβαση ανάμεσα στον ΟΑΕΔ και στο Δήμο Κερκυραίων. Όπως έχω πληροφορηθεί – εσείς θα το ξέρετε καλύτερα – η νέα δημοτική αρχή εκδήλωσε ενδιαφέρον για να πάρει επάνω της αυτό το έργο και να βγει η κατάσταση από το αδιέξοδο στο οποίο βρίσκεται.
 
Να γίνει, λοιπόν, μία προγραμματική σύμβαση ανάμεσα στον ΟΑΕΔ και το Δήμο Κερκυραίων με χρηματοδότηση του ΟΑΕΔ για να εκτελεστεί το έργο από το Δήμο Κερκυραίων και να ξεπεραστούν και τυχόν προβλήματα που υπάρχουν σε σχέση με πιθανά ιδιοκτησιακά θέματα, τα οποία θα τεθούν.
 
Από αυτά τα δύο, λοιπόν, θα δούμε αν θα υπάρξει άλλη παράταση του έργου: από το πώς θα εκτελεστεί η εργολαβία του εξωτερικού αγωγού – για την οποία, επαναλαμβάνω, υπάρχουν μελέτες, υπάρχουν και τα συμβατικά τεύχη – και από την πορεία των εργασιών και την υπόσχεση του εργολάβου να ολοκληρώσει μέχρι 31.12 το καθαρά κτηριακό αντικείμενο.
 
Σας ευχαριστώ.

 

 

10 Απριλίου
28 Ιουνίου
16 Ιουνίου
14 Απριλίου
16 Φεβρουαρίου
11 Φεβρουαρίου 2016
4 Φεβρουαρίου 2016
1 Φεβρουαρίου 2016
14 Ιανουαρίου 2016
30 Νοεμβρίου
18 Σεπτεμβρίου
17 Σεπτεμβρίου
16 Σεπτεμβρίου
16 Σεπτεμβρίου
16 Σεπτεμβρίου
10 Σεπτεμβρίου 2015
3 Σεπτεβρίου 2015
2 Ιουλίου 2015
27/3/2015
31/1/2015
23/1/2015
22/1/2015
16/1/2015
13/1/2015
29/12/2014
28/12/2014
21/12/2014
30/11/2014
6/8/2014
10/6/2014
13/5/2014
29/4/2014
14/4/2014
26/6/2013
4/12/2014
10/10/2014
9/11/2012

Γρηγορίου Λαμπράκη 3, 46 100 Ηγουμενίτσα
Τηλέφωνο: 26650-26353, Fax 26650-22491
E-mail: bezasigm@otenet.gr